Förlängning på Folksam

Precis före sommaren blev det klart att Katarina fortsätter sitt uppdrag på Folksam i Östersund.
Vi är glada för det fortsatta förtroendet. Avtalet löper i 6 månader.